تبليغات

ببينيد بچه ها، من يه دوستايی دارم، بنده خداها تو يه روزنامه لعنتی کار می کردند که خيلی بد حقوق می دادند، يعنی يا دير می دادند يا اصلا نمی دادند. اين بنده خداها استعفا دادند رفتند يه هفته نامه به نام شاخص رو در آوردند (به قول خودشان) و تا حالا دو شماره منتشر کرده اند و شماره سومش اين هفته منتشر می شه. باور کنيد گناه دارند جوانهای مردم، حيوونيند، برين هفته نامشون رو بخرين بخونين تا ورشکست نشن!

معمولا در مورد زندگي، دختران، موسيقي، سينما، ورزش،... می نويسند.

بالاخره دوستی به درد اين روزها می خوره ديگه! تو رو خدا شنبه برين شاخص بخرين!!!!!

مهناز، ۵شنبه، ۳ مهر ۸۲

/ 0 نظر / 47 بازدید