سلام اينجا امل است

من صابر از آمل....

می خوم بگم که تنهام تنهای تنها.....

تنها تر از سکوتم..تنها تر از سايه ام...مگه می شه...تنهاتر از سکوت من ....09.gif35.gifای ول به خودم...خودم خودمو تحويل گرفتم...فک کنم حرکت قشنگی بود نه؟ 33.gif

/ 3 نظر / 51 بازدید
payam

قبلا تنهايی رو بد ميدونستم ولی حالا دارم باهاش حال ميکنم... حالا که ديکه منتظر زنگ تلفن نيستم و ميدونم از هيچ کی خبری نميرسه شايد راحتترم... فقط چشم انتظار-mailام... نامه ای که برای من حکم تصوير و صدا و حرکات رو هم داره... قبلاها نامه ها مهم نبود برام.. ولی الان... اوووووووووف... خداتا ارزش داره... حتی ا گه فقط گفته باشه بای... :)

مهناز

وای تو اين دنيا چه خبره؟؟؟؟؟؟؟تا اين حد؟؟؟!!!!!

saber

ژيام يکی از رفقای ما بود تو آمل بيسرزمين تر از باد رو خيلی قشنگ به سرگذشت خودش همخونی داد...دوس دارم باز بگه...از...تا...از...آمل...بابل...تهرون...ترکيه..تکزاس...:)