معرفی سايت

این یک سایت تقریبا آموزشی می باشدhttp://www.computerhope.com  -   که با زبان ساده انگلیسی توانسته اطلاعات بسیار مطلوبی در اختیار کسانی که از متون فارسی استفاده نمی کنن قرار می دهد. شما کافی است فقط روزی یک صفحه از آن را مطالعه کنید تا به یک ادمین رایانه تبدیل شوید. تجارب شخصی بسیاری از ما کسانی که با کامپیوتر ور رفته ایم ما را بار ها به تعجب از چیز هایی واداشته است که به سادگی یک محصل ساده رایانه که اصولی از روی کتب و متد خاص به یاذگیری پرداخته است وانایی انجام آنها را دارد.

غرض از این همه نوشته تنها جذب شما به یادگیری و فرار ترس از وجود شماست. مطمینا سختی در هر خواسته ای باعث می شود تا در راه رسیدن به آن آرزو های ما مشخص تر و پر رنگ تر شود . حداقل بدانیم وقتی به چیزی که روزی آرزوی ما بوده است برسیم چه کا رمی خواهیم بکنیم و چقد حالشو ببریم.

computer hope learning windows article in link template learning see view r Help

   Free Computer Help
   Hardware Listing
   Software Listing
   Questions / Answers
   Company Listing
   Computer Hope Chat
   Computer Hope forums
Quick Links
   Computer Dictionary
   Virus Information
   Computer Magazines
   Operating Systems
   Computer Games
   Computer History
   Computer Tips
Downloads
   Download Main Page
   Computer Drivers
Internet Help
   HTML Help
   Web Site Promotion

  

یه چیزی تو مایه های دان لود دات کام - http://www.download-ware.com -  برای دان لود کردن برنامه هایی که لیستشون توی download.COM هم پیدا می شه.

 MP3 & Audio
MIDI, Players, Rippers & Encoders, Music Manager
CD Burners, Music Creation, Misc & Plug-ins, More...
Internet
Chat, E-Mail, FTP, Server Tools, Browsers
Online Privacy, Browsing Tools, Plug-ins, More...
Business
Business Finance, Calculators, Word Processing
Presentation, Applications, Spreadsheets, More...
Web Author
CGI, ASP, Java & JavaScript, Scripting, Misc
HTML Editors, HTML Converter, Web Design, More...
Desktop Utilities
Screen savers, Themes, Wallpaper, Miscellaneous
Fonts, Font Tools, Icons, Icon Tools, Cursors, More...
Utilities
Backup, Security, System Utilities, Optimize Utilities
File Managers, Clipboard Managers, Printers, More...
Multimedia & Graphics
DVD, Video Conversion, Video Tools, Misc
Image Editors, Viewers, Image Conversion, More...
Games
Action, Puzzles, Arcade, Cards, Tetris, Sports, Words
Strategy and War, Adventure and RPG, Misc, More...
Information Management
Diary, Reminders, Scheduling, PIM, Miscellaneous
Databases, Contact Manager, Note Manager, More...
Software Developer
Active X, C/C++, Delphi, VB, Java, Debugging
Compiler & IDEs, Helpfile Tools, Registration, More...
Home & Education
Language, Math, Hobbies, Food & Beverage
Kids, Science, Teaching & Testing, More...
DVD Shareware Shopping
Super DVD Creator, DVD Ripper, Clone DVD, More...

/ 0 نظر / 49 بازدید