اسكريپتهاي CGI با ذکر منبع

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

CGI اسكريپتهاي

بخاطر قدرت زياد و انعطاف پذيري, اسکريپت CGI طرفداران زيادي دارند. کاربر با ارسال يک فرم يا کليک کردن روي يک ابر پيوند درخواستي را براي اجراي يک CGI به سويServer ارسال ميکند. اين CGI بر رويServer اجرا شده و اطلاعات ارسالي را بررسي ميکند و براساس آن صفحه ديگري ايجاد مينمايد. اين صفحه ميتواند تجديدنظري از صفحه اول, يا يک صفحه کاملا جديد باشد.

CGI مخفف Common GatewayInterface ميباشد. استانداري است که روش ارتباط برقرار کردنServer وب به ساير برنامه ها را مشخص ميکند. اين برنامه ها ميتوانند صفحات وب جديدي ايجاد کرده و براي مرورگر ارسال نمايند. برنامهاي CGI معمولا براي پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات يک پرسشنامه که از سوي کاربر ارسال شده بکار ميروند.

CGI تواناييهاي زيادي به طراح صفحه وب ميبخشد. مثلا به کمک آن ميتوان بين صفحات و بانکهاي اطلاعاتي ارتباط برقرار کرد. همچنين ميتوان صفحات وب را به گونه اي طراحي کرد که براي هر نوع کاربر خاص ظاهر و محتواي متفاوتي داشته باشد.

اسکريپتهاي CGI عليرغم قدرتشان کند ميباشند. براي اجراي يک اسکريپت CGI مراحل زيادي بايد انجام شود. اطلاعات بايد دو بار بين مرورگر وServer منتقل شوند. بعلاوه,سرويگر بايد مدتي را صرف پردازش اطلاعات دريافتي از مرورگر نمايد. در واقع,اجراي يکCGI مانند درخواست يک صفحه جديد است. با اين تفاوت که زماني نيز بايد صرف اجراي آن CGI بر روي سريسگر شود.

اگر تنها يک کاربر بهServer متصل باشد, ميتوانيم زمان پردازش اسکريپت را نديده بگيريم, اما اگرServer مجبور به پاسخ به درخواستهاي متعدد و پردازشهاي مکرر باشد, اين زمان خود را بيشتر نشان ميدهد.

مسئله ديگر در هنگام کار با اسکريپتهاي CGI, مدت زماني است که براي ايجاد هر اسکريپت لازم است. ابتدا بايد برنامه کوچکي به يکي از زبانهاي رايج اسکريپت نويسي مثل PERL يا ASP نوشته شود, سپس با داده هاي مختلفي آزموده شده و براي اجرا بهServer ارسال گردد.

 

http://www.nara3000.8m.com/aboutcgi.html

 

/ 0 نظر / 54 بازدید