بت خود را بشکن

بت خود را بشکن

تا برهی ...

هیچی آقا ... این حرف ها مال ما نیست ... واقعا مال کسانیه که راحت با رو بندیل شون رو جمع می کنن و میرن به جنگ این اسرائیل و ما فقط یاد
آیه هایی از قرآن میافتیم که الذین ... و ... و ... نماز و روزه و وقف مال و فدا کردن جان در راه حق

یاد کسایی میافتم که در مقابل شنیدن خیلی از دستورات اسلام میگن کجای قرآن به صراحت گفته و قافلند که همه جای قرآن انقدر حرف ها زده که وقتی همه اونها رو خوانیم (و بی پرده با خدا راز و نیاز کردیم و در دل شب تونستیم از خوابمون بزنیم و در کنار همه اینها از فرقان و عقلمون هم برای انسان بودن و کسب همه عوامل و معیار های خوب و انسانی رو یخودمون کار کردیم و اونها رو به دست آوردیم.)خدا بی پرده در دلمون نوری قرار می ده که بقیه رو استنباط می کنیم و مثل علوم لدنی که هزارون نفر با تقوا و فقط تقوا به دست آوردن عالم دهر میشیم و می تونیم علم خالص و بی پایان خدا (بی پایان چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ ابدی) برای خودمون تاجی بسازیم که به قول پدر هم در دنیا و هم در آخرت سعادت بخیر شیم.

توی این راه که اگه یه قدم توش بذاری باید عاشق باشی و عاشق مجنون وار طرد شده! اونوقت می تونی بفهمی که دنیا بی معنی و فقط تنها عشق ناب و معنی دار واست میشه خدا.

/ 0 نظر / 83 بازدید