ازغدی

http://www.aviny.com/Article/Azghadi/Index.aspx

مقالات سيد حسن رحيم پور ازغدی

ديروز توی شبکه يک داشت تو دانشگاه کی يف صحبت می کرد و وقتی حرف می زد من داشتم فکر می کردم که چقدر روز ها و شب ها فکر می کرده و نقشه می کشيده که اگر روزی برای يک سری غريب به اسلام و افکارش توی غرب بخواد صحبت کنه بايد چی بگه؟

کار سختيه بخوای جوری اسلام رو بهشون نشون بدی و حرف بزنی که انگيزه براشون ايجاد بشه برن دنبالچيز های ديگه ای بجز چيزايی که بهشون تزريق شده بالاخره اونها بجا مونده از شوروی سابق هستند

/ 0 نظر / 2 بازدید