بدنسازی و ورزش کجا سير و سلوک عارفانه کجا؟

بدنسازی و ورزش کجا سير و سلوک عارفانه کجا؟ من تو کدوم کارم انقدر پشت کار داشتم به جز درس خوندن بعد از دانشگاه و عاشقی و خداجويی و به قول يکی از دوستام ميگفت سير و سلوک عارفانت اگه عقب بيافته چيکار می کنی؟ گفتم اين همه کار عقب افتاده داريم. همه ماها وقت ما و بهتر بگم عمر منا که بهترين چيزی که خدا به همه داده و نگاهمون می کنه ببينه چجوری خرجش می کنيم٬ من که شخصا به توجه به مطالعه های ۲۴ ساعته از کتاب ها  و کلاس های گرون و خفن مايکروسافت و کلاس های ارشد که اونم از لحاظ مالی دست کمی نداره و بدنسازی توی خونه با دستگاه بدنسازی که يه وسيله بزرگ که با داداشم خريديم و چقدر پولش شد و چقدر هم جاگيره و تا کتاب های عارفانه امام خمينی و حل کردن و راست و ريست کردن مسئله ازدواج و جمع کردن پول  و ... کار و پروژه هايی که سر کار گرفتم و دوستی و گردش برنامه هايی که واسه خودم ريختم واسه خارج شدن از کشور و مسافرت های داخلی که قراره قبلش برم. وااااااااااااااااای خدايا

هيچی ازت نمی خوام اينا همش ميگذرد

اما عاقبت بخيری برای خودم دوستام و دوستای قديميم تنها آرزوی منه حتی اگه خودم جهنمی باشم يکی از دعاهام برآورده شه هم خوشحالم.

/ 0 نظر / 93 بازدید