فک کنی و

اگر من چشامو عمل کنم دیگه نمی تونم اون  موقع هایی که تو خیابون یا تو بیابون راه می رم و واسه خودمم و می خوام هیچ نگاهی حواسمو پرت نکنه عینکم رو بر می دارم.....به نظر شما بعد عمل چه کنم. می دونین چه لذتی داره آدم چه بخواهد چه نخواد با ورداشتن عینکش اطرافش حواسش رو پرت نکن ! و با خودت حال کنی و راتو  بری و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و فک کنی و

/ 2 نظر / 54 بازدید
مهناز

من كه بدم نمي ياد قيافت رو بدون عينك ببينم، مي خوام ببينم چه شكلي مي شي؟