واسه مهسا

مهسا خواهرت خيلی گله يه چند وقتی که اوضات زياد خوب نبود به من می گفت که نه زنگ بزنم نه بريم بيرون چون ممکنه که شما بينی چقد خواهرت خوشبخته و بهش خوش می گذره دلت بخواد. خيلی مراعاتتو کرد من چون الان می دونم که ديگه برگشتنی نيس ميگم هواشو داشته باش تورو مقدساتت.
مرسی

به حسينم می گم که هوای خواهر زنشو داشته باشه

/ 0 نظر / 80 بازدید