/ 2 نظر / 46 بازدید
من صابر نیستم

ویروس بلستر منو تو شرکت گرفت گفتم لینک ها رو براتون بذارم

صابر

لالالالالالا....لاالالالا......