/ 4 نظر / 45 بازدید
سام

کم پيدايی دوست من خوبی؟

مهناز

صابر مفقوده!

سام

صابر عزيزم تو گل مني

من صابر نیستم

بی سرزمین تر از باد صورت عکس تو آلبوم خیسه دوباره خاطرت رو بوسیدم این سوال بی جواب و از خودم تا حالا هزار دفعه پرسیدم با کدوم ترانه باز جون می گیره نبض اون حنجره فیروزه می دونم بدون تو فردای من رنگ خاکستری دیروزه من تشنه مثل خورشید بی سرزمین تر از باد کلی تر از ترانه بی پرده مثل فریاد تنها تر از سکوتم روشن تر از ستاره عاشق تر از همیشه با من بخون دوباره پلک ها ی پنجره رو باز می کنم تو کوچه زمزمه مهتابه همه پنجره ها خاموشن انگار این کوچه خلوت خوابه بی صدا اسمتو فریاد می زنم حق حق ام پنجره رو می بنده دوباره دستای نامرئی شب پلکای پنجره رو میبنده ]من تشنه مثل خورشید[ ]بی سرزمین تر از باد[ ]بی پرده مثل فریاد[ من تشنه مثل خورشید بی سرزمین تر از باد کلی تر از ترانه بی پرده مثل فریاد تنها تر از سکوتم روشن تر از ستاره عاشق تر از همیشه با من بخون دوباره