۵. محبوبه شب

 

وقتی شب پاشو تو باغا میذاره

نفس گل ها میگیره

وقتی تا ریکی از آسمون می باره

دل غنچه ها میمیره

وقتی ظلمت نفس گلا رو بسته

گل محبوبه شب بیدار نشسته

دل به تاریکی و ظلم شب نمی ده

چونکه عطرش تا ته باغا رسیده

 

اگه محبوبه رو تو گلدون بذارند،

 همه اطرافش رو خار و خس بکارند،

 اگه ديوار بکشند دور وجودش،

 اگه تهمت بزنند به تار و پودش،

 عطر محبوبه شب پشت هر ديوار سنگی راه داره...!

گل محبوبه شب توی قلب غنچه ها پناه داره...

 

شبا که گل ها تو تاریکی نشستن

همه از وحشت شب چشم ها رو بستن

تنشون میلرزه از ترس سياهی

گل محبوبه تو واسشون پناهی

 

 عطر محبوبه شب پشت هر ديوار سنگی راه داره...!

گل محبوبه شب توی قلب غنچه ها پناه داره...

/ 1 نظر / 91 بازدید
مرجان

سیاوش عشق منه وترانه هاش یادآور روزهای خوبی که هیچ وقت بر نمی گرده