صبر ایوب

قصه از کجا شروع شد؟ داستان صبر ایوب رو شنیدیم. و اگه به من بگن یه جوری برای خودت تعریف کن، بهتون می گم:"داستان ایوب".

آره بعد از این ماجرا و یه نکته از اون که ایوب میگه: خدایا هفتاد سال هر نعمتی که خواستیم بود حالا هم اگر نباشه معنای شکر گذاری رو باید در مقام انسانیت معنا کرد. معناکردن با صبر و اینکه چقدر می توانی برای تربیتی که شده ای و درس ها و نکاتی که در جامعه قرآنی آموختی و همانند جسمی آهنی که در مدار مغناطیسی هست و چه بخواهد چه نه فقط از اینکه در این مدار قرار گرفته - کاری که از دستش بر نمیآد- فقط خدا رو شکر می کنه.

خدایا از اینکه مرا در کشوری که خمینی و شیعه در آن هستند و مردمی با طیف های مختلف در جلوی دیدم هستند از طرفداران خدا تا طرفداران شیاطین و طاغوتیان. من از آنها آموخته ام چه از بی ادبان و تربیت نشدگان این مکتب و چه از خواص و متقیانی که خدا در قرآن به آنها وعده قرب و جاودانگی همیشگی داده است – و بقیه را به بهشت منعم و همان جنگل ها و نهر ها و همان فردوسی که از آنها شنیده ایم و بعضی هاشون تازه بدون ایمان به معاد بهشت را به سخره هم میگیرند که در این مجال بحثی ندارم.

چی یاد گرفتم که باعث شده ازش بنویسم؟ من از ایوب یاد گرفتم که خیلی نعمت ها هست که تا وقتی داشتیشون و خدا رو بخاطر اونها شکر می کردی، می دونستی که همه چی توی این دنیا نزد تو امانته و اگه یه روزی رفت باید ازش خداحافظی کنی و اگه موند قدرش رو بدونی و عاشقونه دوسش داشته باشی و مه رو محبتی بهش بکنی که احساس کنی همه رمقت همین بوده.

نمی دونین چقدر زیباست که …

خدایا چنان کن سرانجام کار       که  تو خشنود باشی و ما رستگار

رستگاری یکی از نشانه هاش و عواقب و دستاورد های رسیدن به هدف مورد نظر اینه که خودت رو در شباهت به صفاتی که خدا اونها رو نیک دونسته و خشنودی اش را از انجام آن بر تو به همراه دارد. و دوری و اجتناب از صفات ناشایسته مانند تکبر.

اصلا چی میشه که هر روز خدا به مدت یکسال همه ما خودمون رو در تمام لحظه های عمر رفته چک کنیم ببینیم چقدر ؟ کدوم رفتارمون ؟ با چه اعمال مقدماتی منفی ؟ موجب اون شده اونوقته که به این زندگی مثل رمانی از بیرون به خودمون نگاه می کنیم و هر چیزی که باعث بشه که ما بتونیم از بیرون به خودمون چند لحظه ای بدون منیت و چشم تنگی و بی مناقشه قضاوت "من در میان و تو غایب از میانه" به خودمون بنگریم و خودمون رو اصلاح کنیم. من قسم می خورم که کسی یادش بره این حرف ها رو نابودی هدف و اون موجب نابودی باید ها و نباید ها و موجب شکست و نقص اساسی خواهد شد.

توجه کنید این یک هشدار اساسی است به صابر. چون اوست که وقتی می نویسد بهتر از هر کس دیگری بجز خدا می تواند درک کند نوشته اش و گفته اش را…

/ 0 نظر / 84 بازدید