چاک راه ها ۱ تا ۷

امروز آقای جاننثاری اومد بالا و راجع به ۷ تا چاک راه حرف زد که ۱ و ۷ از اولين لحظه در کودک تازه بدنيا اومده روشن ميشه.

۱بين پا ۲  جنسی ۳ ناف ۴ قلب ۵ نای ۶ پيشانی ۷ بالای سر

راجع به سعدی و بوستان و گلستان و حافظ و می و عشق و جنت و ايزد و الله و مولوی و ...

شمس تبريزی چقد امروز انرژی گرفتم. و حالا می خوام درست مصرفش کنم.

/ 0 نظر / 282 بازدید