چهار توصيه از ظهور تا انتظار ...

این خاطره مال چهار سال پیشه وقتی هنوز قم نیومده بودم و با کسی آشنا شدم و این آشنایی توی غرفه ای بود که بعد از هجرتم به قم همونجا به خواست خدا کار می کنم. یعنی مرکز تحقیقات.

توی نمایشگاه قرآن می گشتم دنبال کسی که گمشده اش رو پیدا کرده باشه. ازش بپرسم راه درک و احساس حضور امام زمانش توی قلبش چی بوده؟ دنبال کسی بودم که حس کنم امام زمانم رو، نه با چشمانش، بلکه نور خدا به قلبش ظهور کرده باشه. دنبال کسی که تمام اعضا و جوارحش منتظر اون مقام الهیُ باشه نه درک حضور فیزیکی. بلکه با خودسازی در حال مهیا کردن مقدمات باشه.

و پیداش هم کردم. چون جوینده یابنده است. هر کی نور رو دیده باشه از حرف زدنش و اعمالش میشه فهمید. آری او منتظر بود. چون در حال خودسازی بود. و می دونیم که همه ما در مسیر هستیم. و هیچ وقت مقصد رو نباید ... اینجا (یعنی دنیا) ... تلقی کنیم.

وین راه را نهایت صورت کجا توان بست

کز صد هزار منزل بیش است در بدایت

بهم یاد داد و توصیه ام کرد به تقوا و من آویزه گوشم کردم.

چهار توصیه:

۱- صلوات بفرست و بر او  و خاندان طاهرش. سلام و درود و صلوات بفرست و دعا کن برای تعجیل در فرجش و به این صورت ظرف خودت و ظرفیت وجودیتت رو بالا ببر. آقا به نبی قسم که جواب داد... اون روز تا خونه حس خوبی داشتم و از اینکه ذکر زبانی روی تذکر قلبیم هم اثر داشت لذت بردم.

۲- توصیه ی دومش این بود که اگه رفتی خواستگاری سر و چشمت رو بنداز پایین و اصلا نگاه نکن تا وقتی که دلت بهت لبیک بگه. تا وقتی تمام عناصر وجودت بهت لبیک بگه. فقط صحبت کن و گوش کن و سنگین و سبک کن و ...

۳- اگر توبه کردی و تبدیل شدی به آدمی که پاک پاکه -مثل روز اولی که به دنیا اومدی و متولد شدی- خواهی شد اما با عقل کامل تر و تجربه های بهتر.

خودت رو بساز برای نبرد با نفس و اون جهاد اکبری است  که امام خمینی انقدر بهش سفارش کرده و بزرگان، راه های زیادی برای اون گفتند که خلاصه میشه در یک کلمه … (که توصیه ی چهارم و آخر ایشون بود)

۴- تقوا

/ 0 نظر / 174 بازدید