پست های ارسال شده در دی سال 1383

ميلون و بيليون و ميليارد و

info@technaab.com     A ZILLION TROUBLES http://www.worldwidewords.org/articles/numbers.htm Number word Millions system Thousands systemmillion 6 6billion 12 9trillion 18 12quadrillion 24 15quintillion 30 18sextillion 36 21septillion 42 24octillion 48 27nonillion 54 30decillion 60 33undecillion 66 36duodecillion 72 39tredecillion 78 42quattuordecillion 84 45quindecillion 90 48sexdecillion 96 51septemdecillion 102 54octodecillion 108 57novemdecillion 114 60 vigintillion 120 63   SI prefix Size Derivationkilo– 3 From the Greek for “thousand” (introduced at the inception of the metric system ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

کتاب الکترونيکی لينک

http://www.movabletype.org/ برای ساختن درست کردن وبلاگ سايت مديريت نوشته ها http://www.ir-buy.com/free_ebooks.htm کتاب های خوب برای دان لود http://www.movabletype.org/notforprofit_qualification_form.shtml?free One or Fewer Paid Employees?You can download ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید
http://search.yahoo.com/search?fr=slv1-&p=asp+%c2%e3%e6%d2%d4 http://search.yahoo.com/search?p=asp+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4&ei=UTF-8&fr=slv1-&fl=0&x=wrt صصص.حثقسهشدذمخل.زخئ صصص.حثقسهشدذمخل.زخئ www.persianblog.ir www.arabiangulf.com www.persiangulf.info http://books.ashian.com/Search.aspx هر چی کتاب الکترونيکی که بخواهين . . . .  
/ 0 نظر / 81 بازدید