اگر براي دفاع از ارزشهايمان به ما شبه نظامي گفته شود به آن افتخار مي کنيم

به نقل از اينجا

حسن رحيم پور ازغدي استاد دانشگاه گفت: تعبير شبه نظامي به دانشجويان بسيجي به اين دليل که از آرمانها و ارزشهاي خود دفاع مي کنند، يک افتخار به حساب مي آيد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، وي عصر امروز در همايش پنجاهمين سالگرد 16 آذر سال 32 که به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران برگزار شده بود، با بيان اين مطلب افزود: روزي ايجاب مي کند که انسان اسلحه برداشته و در مقابل دشمن ايستادگي کند و اين خود يک افتخار است.  

وي خاطرنشان کرد: اگر شبه نظامي گري آمادگي براي نبرد عليه استکبار و تروريست است ما به اين شبه نظامي بودن افتخار نيز مي کنيم. بسيج دانشجويي اين افتخار را از مکتب عاشورا گرفته است زيرا کساني که در روز عاشورا در کنار امام حسين (ع) مي جنگيدند نيز نظامي حرفه اي نبودند، بلکه شبه نظامياني بودند که از کوچه و بازار براي ياري امام حسين (ع) با او همراه شده بودند.  

رحيم پور ازغدي با تاکيد بر اينکه اگر طرف مقابل ما داراي منطق و ادب بود با او گفتگو مي کنيم، گفت: اگر به سمت آرمانهايمان هجوم آورند اسلاح برداشته و از آرمانها دفاع خواهيم کرد.  

وي عدالت و حقوق بشر را لازم و ملزوم يکديگر دانست و افزود: هر کس عدالت را عليه حقوق بشر استفاده کند عدالت را نشناخته همانطور که هر کس حقوق بشر را عليه عدالت بکار برد حقوق بشر را نشناخته است زيرا حقوق بشر، آزادي و عدالت قابل تفکيک نيستند.  

رحيم پور ازغدي تصريح کرد: شما دانشجويان نبايد از اين تعابير واهمه اي داشته باشيد و خود را درگير اين گونه مسايل کنيد، دانشجوي استقلال طلب و عدالت خواه همچنان در صحنه حضور خواهد داشت.  

وي 16 آذر را يادمان برجسته جنبش دانشجويي در ايران دانست و گفت: اين حرکت در اعتراض به استبداد و استعمار و در دفاع از استقلال کشور شکل گرفت.  

رحيم پور ازغدي جنبش دانشجويي امروز را تکامل جنبش دانشجويي 16 آذر دانست واظهار داشت: علم الهدي و وراميني از حيث شخصيت تکامل شريعت رضوي هستند و شما دانشجويان همان نقشي را در تاريخ معاصر ايران ايفا مي کنيد که انجمن اسلامي در سال 32 ايفا مي کرد.  

اين استاد دانشگاه اضافه کرد: جنبش دانشجويي بهاي سنگيني را براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي متحمل شده است و بايد قدر زحمات کشيده شده را بداند.  

وي با تاکيد بر اينکه امروز عده اي مي خواهند اسلام را با دمکراسي و حقوق بشر ليبراليستي بسنجند، خاطرنشان کرد: امروز به اسم قرائت مدرن از دين اسلام را با ترازوي ليبراليسم مي سنجند.  

رحيم پور ازغدي شعور ديني را مهمترين عامل موفقيت جنبش هاي روشنفکري و دانشجويي دانست و گفت: صداي امام (ره) به داد نسل جوان و انقلاب ما رسيد و الگوهاي مناسب را پيش پاي نسل جوان کشور ما قرار داد.  

وي با اشاره به اينکه همه جريان هاي انحرافي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با امام (ره) راه دشمني پيش گرفتند، خاطر نشان کرد: تنها جنبش دانشجويي اسلام گرا و عدالت خواه مصمم و راسخ در کنار امام ماندند.  

اين استاد دانشگاه با اعلام اين مطلب که در دهه هاي اخير جرياني از شاخه ليبراليستي با حمايت آمريکا در دانشگاههاي ما در حال توليد است، اظهار داشت: همانطور که امروز جنبش دانشجويي روشنفکري مارکسيستي امروز به طور کامل خاموش و محو شده است، اين گرايش هاي ليبراليستي نيز در مقابل جنبش هاي اسلام گرا پاياني جز نابودي نخواهند داشت.  

وي افزود: کمونيست ها زماني تصور نمي کردند که روزي اثري از کمونيسم در جهان باقي نماند، اما امروز مي بينيم که موج بيداري اسلامي جهان را فرا گرفته و جنبش ليبراليسم نيز که با کمک آمريکا و سرمايه داري حرکت مي کند در مقابل بيداري اسلامي نمي تواند حرکت کند.

/ 0 نظر / 49 بازدید