مديريت پسورد هايتان را به حافظه تان می سپريد ؟

Novosoft LLC has Released New Version of a Password Manager - Handy Password 3.0.1. (Novosoft)

Novosoft LLC, Russia, has released new version of a password manager - Handy Password 3.0.1. This program can save site logins, fill web-forms and log into websites automatically. Handy Password 3.0.1 was created to make a work in Internet easier and more productive.


يك برنامه برای مديريت پسورود ( توضيح اينكه در دنيای فناوری اطلاعات تا زمانی كه از لحاظ امنيتی و ورود به محدوده شخصی خود از پسورد استفاده می كنيد نيازمند به يك برنامه برای مديريت و حفاظت از پسورد های متعدد در زمينه های مختلف مثل ايميل و كارت اعتباری و وبلاگ و وب سايت و ويندوز و موبايل و ... داريد.)

/ 0 نظر / 50 بازدید