منم قبول دارم اسم خاتمی نقش خواهد بست توی تاريخ و آدم های عاقل از تجربه های شکست گذشته راهشون رو هموار می کنند و پيروزی ها هم که خيلی خوشحالشون کرده بهش می بالن ................. ولی اين رو هم در نظر می گيرن که ميشد شکست بخورم و باز علت يابی می کنن و اين تجربه ی شايد بی دليل خود رو در پيروزی شکنجه بده تا یاد بگیره بیشتر از قبل .....

/ 0 نظر / 53 بازدید