وقتي بهش فكر مي كنم مثل همين الان كه اين نامه رو مي نويسم تمام......

........ صورتم پر اشك ميشه. يه چيزي هست كه خيلي بهش فكر كردم و اون اينه كه اون خيلي خوب بود اما...

به اما اش كه ميرسم اصلا دوس ندارم فكر كنم كه چي مي خوام فكر كنم. اشك هاش يواشكي كه ريختم تا حالا بهم يه چيزي رو ياد داده و اون اينه كه من هميشه مبهوت كسي بودم كه همش فرض مي كردم كه اگر اون علايقش و بايد و نبايد هاش اسلام بود از همه ما مسلمون تر مي شد و همين بود كه تمام شب و روز من رو پر كرده بود. اون با همه هم سنخ هاي خودش از اين لحاظ كه من تجربه ام و دايره فهم و شعورم ميرسيد فرق داشت نمي دونم از كجاش بگم. من با خيلي از احاديث هم مقايسش كرده بودم يادمه از حضرت علي ع شنيدم كه گفت: قناعت بهترين ثروت است و او واقعا قانع بود مثل خودم اهل اتوبوس بود و تا جايي كه مي تونست هم خدش توي خرج اضافه سهل انكاري نمي كرد و هم من رو سفارش مي كرد. نمي دونم يه چيزي درون خودم در حال كشف كردنم كه اونم اينه كه من همه چي رو در خودم هيچ نمي بينم ولي اگر ذره اي از اونها در يه شخص ديگه باشه مي پرستمش. و اصلا اين كار درستي نيست. من بايد قدر خودم هم بدونم اينجوري به هر اتفاق و چيزي توي دميا نگاه مي كنم ارزش توش جستجو مي كنم و بهترين و عاقلانه ترين استدلالات كه اكثرش به كمك دين و تعليمات ديني هستش رو جستجو مي كنم. دارم از دست خودم خسته ميشم شايد اين همون تعبير از آيه باشه كه (انا خلقنا الانسان في كبد) و گر نه يكي مثل من كه بخاطر چيز هاي خار تن به خاري نمي ده تا همين الان اصلا سختي بجز همون يه خاري كمه من رو كشيد تا ته قهقرا نديدم. هميشه حس كردم همه چي داشتم و خودم رو چون بخاطر چيز هاي پست به هر دري نكوفتم حس مي كنم كه خوشبختي و احساس خوشبختي كه مي كنم به همون دليل باشه. فقط 6 ماه توي زندگي ام حس كردم كمبود دارم اون هم موقعي بود كه فهميدم چقدر ناتوانم كه نمي تونم عروسي 12 ميليون تومني بگيرم و چقدر صادق كه همه چي رو فقط به اين خاطر كه بعدا نگه الافم كردي بهش گفتم و اينها و مجموعه حرف هاي صادقانه ديگه اي كه زدم و هنوز هم پاي هممه اونها وايسادم به كمك كرد تا اون رو از زندگيم بيرون بنددازم و برام فقط دلتنگي بمونه.

داره حامم از اين احتياط هاي زميني به هم مي خوره. اين رو نگو بخاطر اينكه اونجوري بشه اون رو طور ديگه اي بگو چون جنبه نداره اون رو بعدا بگو چون ناراحت ميشه. اگر مي خواد ادا در بياره و بي جنبه باشه و ناراحت شه بهتره همين الان بره. بايان كه رفتنش و فكر كردن به رفتنش خيلي سخته. اما حقيقت و كار درست همنيجاست. توي ذهن من اگر با اين چيزا مي خواد زندگي من به هم بخوره بهتره همين الان به هم بخوره چون اصلا حوصله فكر كردم به احتمال هاي تخيلي ندارم كه من ازشون ساخته نشدم. گه ب خوام اون راه رو ادامه بدم كه در هر صورت مي تونم بدون هيچ معياري با هر كسي زندگي كنم و اونوقت همين جوري ميرم توي خيابون و از هر كي خوشم اومد دستشو مي گيرم و بهش ميگم مي خوام تا آخر عم ررابهشا باشم.

اگه بخوام عروسي ده ميليوني بگيرم و خونه داشته باشم و ماشين داشته باشم بعد اونوقت برم واسه مالم و خونم و ماشينم زن بگيرم كه خب كاري نداره. واسه ماشينم يه ماشين عقد مي كنم. واسه خونم يه خونه و واسه مال و منالي كه بخام عروسي ده ميليوني بگيرم اين همه نوكر و مگس كه دورش بچرخم. اين ها همه با تموم اون معيار ها و خواسته هاي روحاني و زميني و عقلي و مذهبي من فرق دارن. پس همون بهتر كه همه چي خراب شه. اينها فكر هايي بود كه با تمام درستي شون وقتي به حقيقت پيوست و من جواب اش رو شنيدم باز هم خورد شدم. من فكر مي كردم اون بايد بين من و پدر و مادرش و لا مذهبي كه تا الان داشته و ديد سياسي كه داشته حتما من رو انتخاب كنه. ولي اون پدر و مادرش رو انتخاب كرد و باز هم به من نشون داد كه ايمان بيارم كه اگر اون يه مسلمون ميشد حتما مسلموني ميشد كه تعصب داره نه علم.

و هميشه هم خودم از ايم موضوع مي ترسم كه من روي دين خودم با ديد باز و علم كافي انتخاب كنم تا به جايي برسم كه حقيقت داشته باشه و نه اينكه همونطوري كه مي دونيم توي اسلام هيچ تعصبي و بدون شناخت كافي انتخاب طرد شده. و كاملا سفارش شده كه اگر كسي از روي تعصب دست به اين انتخاب بزنه و از بين دين هاي خدا پرستي يكي رو انتخاب كنه ازش پذيرفته نيست.

 

 

,rjd fia t;v ld ;kl jlhl w,vjl leg hghk ;I hdk khli v, ld k,dsl `v ha; ldai

/ 0 نظر / 88 بازدید