زلزله

زلزله با علايمى همراه است كه به اختصار اينگونه قابل شناسايىاست:
دماى آب چشمه ها و قنوات و چاهها كاهش و يا افزايش ناگهانى پيدا مى كند واز نظر طعم و مزه دچار تغييراتى محسوس مى گردد، همچنين در حجم و مقدار هم افزايش ويا كاهش را خواهيم داشت.
پيش از وقوع زلزله ادوارى شكافهايى در سنگها و پوستهزمين به وجود مى آيد كه همگى در جهت خاصى هستند و بعد از وقوع شكافهاى حاصل اززمين لرزه دقيقاً در امتداد شكافهاى قبل از وقوع آن امتداد مى يابد. درخصوص علائمغيرطبيعى همچون مشاهده شدن اشياى نورانى در شبهاى قبل از زلزله نيز گزارشات زيادىدريافت شده اين اشياء در جهت جنوب حركت كرده و به ناگهان به سمت شرق تغيير مسيرمى دهند.
حيوانات نيز در برابر زلزله از خود رفتارهاى خاصى بروز مى دهند اينرفتارها در حيوانات اهلى همچون خر و الاغ و خرگوش فرار به سوى سربالايى مى باشد. آنان هيچگاه به سمت سراشيبى حركت نمى كنند و در ماهى ها مرگ گروهى و بى دليل و درپرندگان اهلى همچون اردك و غاز كه در مسير تابش امواج ماوراء صوت قرارگرفته اندسوختگى در امحا و احشاى داخلى و مرگ گزارش شده است.
حيواناتى كه در منزل نگهدارىمى شوند همچون سگها، به شدت پارس مى كنند و مضطرب مى گردند و گربه هاى خانگى با جمعكردن بدن به صورت گلوله و يا انداختن خود در داخل ظرفهاى گود همچون سطل آشغال رفلكسنشان مى دهند.
(
مطالب كاملتر در خصوص علايم زلزله را مى توانيد در روزنامه ايرانبه تاريخ ۲۳ دى ماه ۱۳۸۲ در صفحه ۴ بخوانيد. مطلب بالا برگرفته از اين مقالهمى باشد. اين مقاله توسط سه پژوهشگر زلزله شناس ايرانى براى اين روزنامه تهيه شدهاست)
علائم متصل و منتهى به آغاز زلزله
شاهدان زيادى پس از زلزله گفته اند كهبا صدايى عجيب روبرو شده اند، بله درست است. در ابتدا معمولاً صداى نامتعارف شنيدهمى گردد. در زلزله هاى بزرگ ابتدا صداى عجيبى همچون باد و حركت درختان و برگها وسپس صداى ضعيف شيشه هاى منزل شنيده مى شود و به سرعت لرزش هاى اوليه كه معمولاً باشدت بالا نيستند آغاز مى گردد و پس از آن موج اصلى با مدت زمان چندثانيه اى و پس ازآن پس لرزه هايى با شدت پايين و سپس اتمام زلزله!

/ 1 نظر / 41 بازدید
فرزاد

وبلاگ قشنگت رو ديدم. خيلی لذت بردم. هيچ ميدونی يه عکس به اندازه ده صفحه متن ميتونه به مخاطبش مطلب برسونه و چقدر گذاشتن عکس توی پرشين بلاگ سخته و ما اين مشکل رو برای شما حلش کرديم اگه ميخوای توی وبلاگت عکس بذاری کافيه رو آدرس URL کليک کنی.(در ضمن اين سرويس از طريق ISP ندا بي دليل قابل ديدن نيست)