ديشب شنيدم که يکی می گفت!

یه روز تموم بستنی خوردم

اگه دوست داری جیغ بکش

صبر می کنم تا روز تمام شود

بر روی جدول خیابون راه می رم

تمام روز رو دوچرخه سواری می کنم

اگه منو ول کنن بگن امروز می خوای چی کار کنی

اولش میرم دوچرخه سواری ولی مثینکه دوچرخه ندارم، پس می رم مهد کودک

قراره منو باد کنن

فک نکن دیوونه ای

خوشگل مث ماه پیشونی

خاطره ها زیباست

مسابقه وبلاگ نويسی مام هستيم کليک کنيد ببينيد.

۱۰ زن زيبا؟؟؟؟30.gifالکی!09.gif

اين سايت رو هم بريد پر جوک های بی مزس؟

 

/ 1 نظر / 50 بازدید
iman

this webloge is coooool