قرآن ؟ قبوله؟ مرجع ما يک کتاب الهی است

و لا يخاف عقباها

آيا به معنی اين است که عاقبت گناهان شما که همان سزای اعمال نيک و بد شماست حق شماست که خدا به شما باز می گرداند. و عذابی عظيم که خدا در قرآن به ؛؟؟؟؛ در سوره القارعه نام برده ... من فکر می کنم که عاقبتی که در مقابل اعمال بد انسان در انتظار اوست می تواند هم در دنيا باشد و هم در عقبی ويا زندگی پس از مرگ. جهنم آتش دوزخ و ... هر چيز ديگه که به سزاش برسونه و بهشت و باغ و هر جايی که انقد بهش خوش بگذره در جوار خدا که حال اعمال نيکش رو ببره33.gif

 23.gifجهنم يا بهشت يا هيچکدام ؟

/ 0 نظر / 40 بازدید