اگه دستات مال من بود جون به دستات می سپردم ولی ...

  می گی: ولی چی ؟ بذار می گم پس گوش بده.

شایدنگم ولی چی؟ولی اگه فهمیدی! که فهمیدی « فبهاالمراد» غیر از اونم بی خیال شو. چراغی در زیرشیروانی رو می خوندم. این کتاب برای سن من و تو نوشته نشده ولی به قول مهناز مث کارتون شرک می مونه که حال و هوای بچگی از دید احساسات یه آدم بزرگه...این کتاب نوشته شل سیلور اشتاین صفحه 56 : عکس یه دختر کوچولوئه که نشسته جلوی یه پیانوی نو و ...نوشته

درس موسیقی

او دلش می خواست پیانو بزند،

اما دستهایش به کلید های پیانو نمی رسید،

بالاخره یه روز دستش به کلید های پیانو رسید،

ولی پایش روی پدال قرار نمی گرفت.

وقتی بالاخره پایش هم به قدر کافی بلند شد،

دیگر علاقه ای به نواختن آن پیانوی کهنه نداشت! ×

نور ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاره تو رفته از آسمونم

/ 0 نظر / 45 بازدید