پورت پرينتر پورت بازی پورت مانيتور پورت موس قديمی

پورت های معروف به پورت دی بی که ۲۵ پين و ۱۵ پين و ۹ پين هستند

پورت ۲۵ پينی پرينتر ها که ال پی تی وان توسط کاربران معروف شده است

http://www.proscan.com.au/support/scsi/db25-ec.jpg

db-25 large picture

RS232 DB9 pin assignment

RS232 DB9 pin assignment

DEC MMJ pin assignment

DEC MMJ pin assignment

RS232 DB25 pin assignment

RS232 DB25 pin assigment

db-25

/ 0 نظر / 93 بازدید