۲. گريه کن

گريه کن گريه قشنگه،

 گريه سهم دل تنگه،

 گريه کن ، گريه غروره ،

 مرهم اين راه دوره...

سربده آواز هق هق

خالی کن دلی که تنگه

 گریه کن گریه قشنگه

گریه قشنگه

گریه سهم دل تنگه

گریه کن گریه قشنگه

...قشنگه

بذا پروانه ی احساس،

دلتُ بغل بگيره،

بغض کهنه رو رها کن !

تا دلت نفس بگيره

نکنه تنها بموني،

دل به غصه ها بدوزی

تو بشی مثل ستاره ،

تو دل شبها بسوزي ،

گريه کن ! گريه قشنگه ...

گريه سهم دل تنگه ...

/ 0 نظر / 72 بازدید