امروز

يه قالب توپ

يه کم حوصله و پشت کار

يه حرف کهنه اما با لحن جديد

يه عشق تازه به زندگی و آينده

ديروز :

۱- روز فردوسی(ايران )  ۲- روز نکبت (فلسطين )  ۳- روز مهندس حسينی اخبار صبح راديو  اخبار شب تلويزیون  تو شرکت     

/ 0 نظر / 2 بازدید