ره گم نشود ... نگرانی از اینکه راه خدا رو گم کنی؟

خدا رب ماست. اگر ما را آفرید و تربیت ما را به هر وجهی در دست گرفته و هادی ماست، پس جای نگرانی نیست. ما باید بسوزیم و به دیگران نیز این نور را بدهیم. چه کنم تا راهم گم نشود. بحث نکنم با ایسم ها آشنا نشوم مبادا در من تاثیر بگذارند؟ بسته به مربی ات دارد اگر میبینی که مربی تورا آفریده برای سربازی، سربازی کن. خادم باش. اگر می بینی برای تو استعداد سرلشگری قرار داد بشو. اگر لقمان را در خود یافتی حکیم شو. اگر بوعلی و ملاصدرا، همان شو. هر راه دیگری برای تو ممکن است خوب باشد یا نه. اما نسخه ی دیگران برای خودشان است و نسخه ی تو توسط رب العالمین برای توست و نباید برای دیگران بپیچی برای همین برای خیلی ها از مردم عرفان حرام است برای خیلی ها از مردم فلسفه و ...

/ 0 نظر / 131 بازدید