قرآن و ولايت


اراده من و تو دست خودمونه و فقط بايد بفهميم كه نور كجاست. نور در قرآن هستش و خيلي ساده وقتي شيطون بهت القا مي كنه كه براي رفتن به طرف كتاب خدا پاك نيستي يا آمادگي نداري به حرفش گوش نده. اتفاقا اون موقعي كه شيطون ميگه نر و برو. بهتون قول مي دم كه هيچ وقت نشده كه به طرف يه كتابي برم كه رگه هايي از نور قرآن توش هست و نتونسته باشم باهاش ارتباط بر قرار كنم. پس همه اين ها وسوسه ها و القائات و تلقين هاي شيطونه. كاملا ارده دست شماست و همونطور كه براي گناه كردن فقط شيطون وسوسه مي كنه و انجامش ميديم و در انجام دادنش اراده و اختيار داريم، براي وسوسه شدن و انجان ندادن يك كار خوب هم و در اون لحظه اي كه شيطان وسوسمون مي كنه اين اراده و اختيار رو داريم كه انتخاب كنيم و انجام بديم و يا نديم. و اين امتحان شدن تقدير ماست. ما به اين دنيا آمده ايم تا طبق تقدير همه ما امتحان بشيم و قسمتي كه تقديره اينه كه ما توي زمين باد نخوريم. شب و روزمون الكي وبي هدف و بي حكمت نيست و فقط براي امتحان شدنه. ولي از اونجا به بعدش اختياره ولي اينكه بگيم پس چرا انقدر امتحان ميشيم جبره؟ بله شما مجبور هستيد كه امتحان بشيد و عيارتون سنجيده بشه. چون يادتون نيست كه گفتيد بلي ... قالوا بلي.....


اگر ولي فقيه رو برداشتيم چه كسي رو جاش بذاريم؟ كه بر اساس تقوا و مصالح مردم باشه؟ از نسل پيامبر و سلاسه پاك او؟ از روحانيوني كه عمر خود را در پي نشر دين اسلام فدا مي كنند و از اين جماعت از خود گذشته تر؟ سراغ داري؟ آري. مادر براي فرزندش. ديگر؟ هيچ؟ مگر عاشقانه تر از اين هم مي توان عاشق خدا شد و او را شناخت؟ مگر در رفتار و نمود هايي كه ممكن است از ايمان و اعتقاد فردي ظاهر شود( از ديد علوم جوامع بشري ) توجيهي و دليلي براي مشاهدات خود از فرهنگ شهادت و انتظار سراغ از نوري و رحمتي ديگر داريد؟

من فقط مي تونم يه قولي بدم كه اگر با خلوص نيت و ايماني كه هست روند ادامه پيدا كند و پتانسيل كافي خود را در ادعاي بزرگ ما براي مسلمانيمان ثابت كرديم، آينده براي شيعه و انتظار و شهادت است به ترتيب انتظار باعث تلاش و آماده سازي علمي و معرفتي و تقوايي برايمان مي شود و شهادت باعث مي شود تا زير هيچ حرف زوري نرويم و هيچ ذلتي را همچون شاهنشاهي دوباره بر خود نپذيريم. و اين دو ما را به كمال خواهد رساند. و اين دو مايه پيشرفت ما خواهد بود.

امانتداري از اين بالاترسراغ داريد؟ و كالايي از اين گرانمايه تر براي امتحان شدن بشر وجود دارد؟ اين نكته كاملا صحيح است كه امتحان و آزمايش خدا به نسبت امانتدار و امتحان شونده و امنت سخت تر و دشوار خواهد بود. و همه آمده ايم كه تا به بهترين نحو محك بخوريم و حتما اتفاقاتي خواهد افتاد تا حجم ظرف وجودي ما اندازه گيري شود.

 كالايي مثل قرآن و حديث و امانت داراني چون روحانيون. اشتباه سر مي زند، هست!، اما در حد اقل خود. خيلي كمتراز من كه مي نويسم و شما كه خواهيد خواند بياييد خود را گول نزنيم.مسئله خيلي ساده است. من و شما ادعاي بزرگي نكرده ايم. ادعاي اين است كه حيواني هستيم كه مي خورد و نگاه مي كند و مي خوابد و كار مي كند و زندگي مادي خود را مي چرخاند؟ خب پس عقل ما در روز حساب ادعايي نكرده كه بخواهد از خود دفاع كند. احتمالا به ما گفته خواهد شد كه حرف ديگري داري بجز حرف هايي كه با اعمالت زدي؟ و آنها روشن هستند؟ و ما سكوت خواهيم كرد.

اما روحاني كه علم را به عنوان جرقه اي در تاريكي شناخته و به هر دري زده تا بيازمايد و بياموزد. و در اين آموختن، سنگيني بار و مسئوليتي را كه بر دوش خود گرفته است، كاملا حس كرده و مي فهمد كه دريچه اي از نور خداست به همراه رحمت و مهرباني و عطوفتي در خوراندن ما به معرفت خدايي خود.

اما روحاني كه در تنگاتنگ زندگي خود اثري از سنگ هايي كه شيطان بر سر راهش مي اندازد خواهد ديد. مستحكم تر مي شود و يا از راه باز مي ماند؟ ادامه اگر داد بار ها و بار ها سخت يها ومصائب زندگي او را در سر دوراهي بازگشت و ادامه زنمدگي قرار خواهد داد. باور كنيد كه اگر اولين بار سر باز زند از مسئوليتي كه بر دوشش است ، زندگي بر او خيلي آسانتر همچون ما خواهد گذشت.

در كنار دريايي از علم نمي توان رد شد و كامي و جرعه اي و قطره اي از آنش چشيد و گمراه شد. هيچ وسيله اي هنوز بشر نتونسته بسازه كه تا عميق ترين نقطه آن برود و از فشار زياد آب منهدم نشود و آب به درون آن راه پيدا نكند. چرا باورتان نمي شود كه درياي عظمتي فراتر و ژرف تر از دين اسلام نيست. من در آن نادان نادانم. اما اين را مي دانم كه به اندازه اي كه در همه علوم وارد شده ام و از اساتيدش كه در زير ذره بين قضاوتم عبور كرده اند، جملاتي ژرفناك تر، بي انتها تر، قابل تعمق و تفكر تر نيافتم.

نت ساپورت سكول.

محرم همه چيز توش هست.

عقل اجماع سنت كتاب

/ 0 نظر / 82 بازدید