ثانيه ها

اگر از ثانيه ها بدانی می توانی بلرزانی.

اين هم جمله ای بود که الان موبايلم يادم انداخت که ديشب وقتی زير بارون راه می رفتم اون رو تو موبايلم ياد داشت کردم.

اگر از روند گذشت زمان بدانی و خوب گذشت زمان را هم مديريت کنيم و بهينگی را لحاظ کنيم می توانيم سبقت بگيريم و اگر نه مثل شعر آهنگ قميشی ميشه:

؛ نمی خوام مثل برکه موندگارت بکنم؛

نمی خوام بپوسی توی خواسته های پوچ من نمی خوام بخاطر قضا و قدر زندگی من تو هم گرفتار مشکلات من بشی.

من سنگدلم که تورو از آن خودم می دونم و می خوام تورو مال خودم بکنم.

اما بايد اين حرفا رو بهت بزنم عزيزم مهرنوشم

/ 0 نظر / 73 بازدید