۴. تصور کن

 

تصور کن ! اگه حتی تصور کردنش سخته...

 جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته !

 جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نيست .... 

جواب همصدايی ها ، پليس ضد شورش نيست .... !

نه بمب هسته ای داره ، نه بمب افکن، نه خمپاره،

ديگه هيچ بچه ای پاشو روی مين جا نميذاره ...

همه آزاد آزادن همه بی درد دردن

تو روزنامه نمی خونی نهنگا خود کشی کردند

جهانی رو تصور کن بدون نفرت و پارو

بدون ظلم خودکامه بدون وحشت و طابوت

جهانی رو تصور کن ، پر از لبخند و آزادی

لبالب از گل و بوسه ، پر از تکرار آبادی

تصور کن ! اگه حتی تصور کردنش جرمه ...

اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه اس

تمام جنگ های دنیا شدن مشمول آتش بست

کسی آقای عالم نیست برابر با همند مردم

دیگه سهم هر انسانه ، تن هر دونه گندم

بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا

تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا

/ 0 نظر / 70 بازدید