زندگی در هر زمان که دوست داری

پيش زمينه۱: تا حالا به اين فکر کردين که کاش زمان های قبل يا آينده رو تجربه می کردين؟ من هميشه بعد از اين فکر به اين فکر می فتم که زندگی مگه همين نيست؟ خب پس به همين دقت کنم.

پيش زمينه ۲: تا حالا فکر کردين که اگر از اول به دنيا ميومدين می تنين چقدر برای پيشرفت علم موثر باشين. يعنی چقدر می تونين تسريع بدين. اصلا چيزی راجع به بمب اتمی و سر نخ هاش می دونين. و يا می دونين کجا ها رو بايد

 

رفتم توی مترو به خودم گفتم من خيلی بی سوادم چون اگر يه موقعی توی يه دنيای پهناوری به دنيا بيام و بخوام يه همچين جايی رو بسازم به کمک دوستانی که در قرن ها قبل زندگی می کنند نمی دونم بايد چی بگم.؟

پس من الان برم درس بخونم.

آيزا و اکسچينج و ويندوز دو هزار و تمام سرويس هاش و ... ممکنه در زندگی دوباره من مايکر.سافتی نباشه.

اما نوشتن هست. ايمان هست خدا هست درست حرف زدن و رفتار کردن هست پس اينها ابدی هستند. نه؟

اما مهارت هايی در من هست که نمی دونم اگه زندگی از اول بچرخه و به وجود بايد چيزی و يا حرفی برای گفتن دارم يا نه؟

به هر حال توی مترو بودم و به فکر مهرنوشبودم  و اين که دارشت صدای مترو مياد و اگه من يادداشت نمی کردم توی موبايلم الان يادم نمی افتاد توی وبلاگم بنويسم آخه موبايل من من رو خبر می کنه که بعضی کار ها رو سر موقع بکنم و حتی از اين هم ترديد دارم که اگر دوباره به دنيا بيام : بتونم تو زمانی که موبايل هست و ميشه کوک کرد و با خيال راحت و آسوده اعتماد کرد به وسيله الکترونيکی که می تونه من رو خبر کنه و کار هامو به موقع انجام بدم به هر حال الان خودم رو اين جوری عادت دادم که با زندگی خودم رو به اين شکل سازگار کنم.

به هر حال فکر کنيد که در آينده يا قديم زنگی می کرديد و اومديد به دوره ای که تازه توی تهران مترو راه افتاده و تعجب  نکنيد اگر ديد که دانش زير زمين رو می تونه به اندازه ای حفر کنه که عرضش به اندازه طول يک اتوبوسه و ازون عجيب تر روش يه شهر شلوغ بی سازه بنا شده.

/ 0 نظر / 83 بازدید