خطوری ديگر و ...

ديروز بعد از نمازم فكري به سرم زد. به اين فكر مي كردم مگه همه چيز رو مستقيما انسان مي تونه از علم خدا مستقيم دريافت كنه؟ مگه چند نفر هستند و بودند كه مشكلات و سوالهاشون به تحقيق جوابي براي آدميان گرفته باشند شايد يكي دريافت كرده و به ديگران هديه داده. بعد اين فكر به سرم زد كه اگه شما مايل بوديد من سوالاتي رو كه جوانان طرح مي كنن و شايد نمي تونن بهش جواب بدن و نتيجه بي جواب ماندن سوالات دقيق ذهني طرح شده توسط ذهن اونها و يا ذهن دوست و دشمن شايد به شك بندازه و نه شك مدت دار و ميوه داري كه ميوه شيريني عايدشان كنه. شكي بي جواب و عقيم شايد ذهن انسان ها رو از بارور شدن و ريشه دوانيدن و طرح سوالات جديد باز بداره. پس من بيام سوال هايي رو كه دارم طرح كنم و جواب ناقص خودم هم به اونها بدم و شما هم جواب من رو نقد كنيد و جواب دقيق اسلام و حديث و ... رو ذكر كنيد. در يك وبلاگ شايد مشترك بين من و شما. البته ديروز مي خواستم اين ها رو مطرح كنم اما ديدم شما انقدر كار داريد كه ... شايد اين ايده جاش الان نباشه. اما وقتي من تنهام و جز كساني مثل شما ندارم. درد دل هم نكنم؟ مشتاق ديدار

/ 0 نظر / 87 بازدید