حالا تو گوش بده ۲

تو دقيقا بعد ازينکه چندين سال اين چيزارو به دوش می کشيدی حس می کنی که باز می تونی امتحان کنی ولی نه تنهايی. بلکه با هم . شايد بشه بهش گفت يه دوستيه پاک در يه جای پاک و يه دوستسه سرشار از چيزايی که دقيقا اون طرف همش چندش آوره رو تجربه کنی. نمی دونی اين چند وقته منيا خيلی چيزايی افتادم که زجرم می دادن و تصور اينکه يه روزی بخواهم برات تعريف کنم برام خيلی سخت بود.ولی الان دارم ميگم و می دونم که من هم ميام و بيشتر وبلاگت رو می خونم. مطمينم که بيشتر راحت تر باهات حرف بزنم. بيشتر تو به من ميگی. بيشتر چيز های ديگه مث عمق دوئستی به ما اجازه می ده از هم ياد بگيريم به هم ياد بديم.واسه هم از گذشته بگيم واس هم از تجبه هايی که تو طول روز می کنيم بگيم.راحت تر يه چيز هايی و يه درس هايی رو سادگی و حقيقتش رو و بی دغدقه بودنش رو حس مس کنسم مث همين قضيه سيگار.

نمی دونم چقد می تونم ولی تمام وجودم اينه که خودم رو جای تو بذارم که داری می خونيو حسم رو انتقال بدن.

ادامه دارد....

----------------------------------------------------

مهرنوش نمی دونم الن توی وبلاگ تو توی خونه تو پشت سر من چقدر آدما دارن فحش می دن؟ ولی به خدا چيزی که من دارم برات تعريف می کنم می تونه دليل خيلی محکمی باشه که من نمی تونم ونمی تونستم درک کنم که اينجوری يوهو به هم خوردن يک دوستی بدست منو تو انقد تو رو ناراحت می کنه؟

تو آنرمال نيستی؟ تو ايکبیری نيستی؟ تو نا مهربون نيستی؟‌

----------------------------------------------------

اين من بودم که هر موقع تو می گفتی صابر پولداره منظور تو رو برعکس برداشت می کردم چون می دونستم که تو می دونی وضع منو. به خودم می گفتم که دوس داری ازين وضع بی پولی من يه کم بهتر ميشد؟

----------------------------------------------------

اين من بودم که وقتی يه پسر خوشگل ميديدی تندی با من مقايسه می کردی و به شوخی ميگفتی من زشتم و ايبيريم حس می کردم که تفاوت تو با آدم های ديگه ای که من قبلا ديده بودم و اونها هيچ وقت يه همچين حرفيو به من نمی زدن بخاطر همين فکر تويه؟؟ بخاطر اين افکار تويه که داره تو ذهنت می گرده و فکر می کنی که همه تو شرکت می گن اين دختره ايکبيری کيه گير صابر افتاده.

و اينکه تو می خوای با اين حرفا به من بگی که فاصله من و تو کمه؟

من می دونستم و مطمين بودم که من و تو به هم می خوريم .

---------------------------------------------------------------

خدا کنه بفهمی فقط خدا

/ 6 نظر / 52 بازدید
mehrnoosh

خيلی خری . خيلی چپول فکر ميکنی اگه وقتی من ميگفتم که پولداری فکر کردی که دارم مسخرت ميکنم . من فقط چون حقوقت زياد شده بود اين حرف ميزدم . به خدا خيلی خری .

mehrnoosh

من واقعا نميفهمم منظورت از ايکپيری چيه ؟ من اصلا فکر نميکنم که آدم زشتی باشم . منم ميتونم مثل خيليهای ديگه با کرم پودر روی جوشام بپوشونم . و... ولی به خيلی از دلايل که اون اوايل به نظرت خيلی خوب بود اين کار رو نميکنم . تحت تاثير تو هم قرار نميگيرم . تازه کلی هم مهربونم . در اين موردم به تائيد تو نيازی ندارم . من خيلی دختر خوبی هستم .

mahsa

آدمای مزخرف و بی ادب و احمق. آدمای لوس. من حس ميکنم بايد رفت حمام

mahsa

شما خيلی بچه هستين

mahsa

man kheili biadabam va hes mikonam gahi bayad be shomaha , hamatoon , begam fuck you

mahsa

من معذرت ميخوام . اما گاهی دست خود آدم نيست ديگه