واي خدايا امشب چه اتفاقي افتاد

واي خدايا امشب چه اتفاقي افتاد، همه چي از اخبار شامگاهي ساعت 22 شروع شد همونجايي كه من هر شب نمي دونم از كدوم پتانسيل و كشش و جذابيتي بعد از برنامه كوله پشتي از حديثي از رسول اكرم در مدت كوتاهي مرا به جايي كشاند كه الان ساعت نزديك نيمه شب است و من و احسان با هم در حال تبادل اس.ام.اس در درك جمله اي از اين هستي در كوشش هستيم. خدايا تو مي داني كه نيت من تنها نشان دادن زيبايي است از خودت كه بر من جلوه كرده و مي خواهم نيكويي ها را بازتاب دهم و حتي شيشه ام و آينه ام از خودم نيست.

 

حديث از پيامبر: وقتي بنده اي در اطاعت از خدا كوتاهي نمايد، خداوند او را به غم مبتلا كند.

 

 و چه غم شيريني است كه بنده بفهمد و شيريني توبه را حس كند.

و شاري كه از بازگشت تو به سوي پروردگارت ايجاد مي شود چقدر پر قدرت است، انسان محسوس متوجه مي شود كه مثلا بعد از مدتي چقدر اين نماز و روزه حال داد. چقدر متحول شدم. چقدر احساس منقلب شدن به انسان دست ميده. و از نزديك خدا رو لمس مي كنم.

 

زير اس ام اس كه نوشتم فكر كنيد و به من هم بگيد يعني چي؟

 

احسان جواب داد و آشوبي در دلم ايجاد شد.

 

نوشت كه : و من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا و نحشره يوم القيامه اعمي سوره طه آيه 124

و من نفهميدم كه چيه و زنگ زدم و پرسيدم و گفت توي بينش دبيرستان بوده و يادمون رفته و دقت كنيد كه يادمون رفته. و به شوخي گفت و چه رندانه گفت كه اگه خوب خونده بودي الان يادت بود. و بعد از اينكه برام معني كرد كه ترجمه فارسي اين آيه يه همچين چيزي ميشه ... خوش و بش كرديم و من اومدم سراغ سي .دي قرآن و سرچ كردم و چند تا آيه بعدش رو هم كه خوندم .. ديگه نمي دونيد چي شد. حالي بهم دست داد كه سابقه نداشت.مفاهيمي بود دردناك تر از غفلت و تكبر و ظلم. مفاهيمي عميق تر از تسبيح و وحدانيت و درك صفات خدا. مفهومي بود برخاسته از همان توصيه اي كه پدرم به من كرد و آن هيچ نبود جز اين يك جمله:

اگه مي خواي راز خلقت و آفرينش رو كشف كني به داستان اخراج شيطان از بهشت و نزول انسان بر زمين فكر كن و بيانديش و بخوان و تامل كن. هر چه بيشتر بهتر. (هبوط)

,hd onhdh half ]I hjthrd htjhn

هود آيه 48

 

وحي و الهام و .... سوره نحل آيه 68 اسرا 39 فصلت 12  نجم 10

 

/ 0 نظر / 98 بازدید