عکس

نوشته

 الان مهرنوش اينجا بود. خيلی سنگين ساکت. اصلا معلوم نيس اين دختر درونش چی ميگذره؟ ولی اينو می دونم که کسی که يه کم با مهرنوش عادت کنه حتما سودش رو در آينده می بينه من متاسفم که نتونستم. تحملم کمه. کاش يه کم اوضاع اون موقع ها بهتر بود ولی نشده ديگه

اينم از دسترنج امروز

http://www.freewebs.com/fesenjoon/

/ 0 نظر / 96 بازدید