من می روم؟

http://fromisraeltolebanon.info/
+18 سال
لطفا به اين جمله بيانديشيد
اگر محمد (ص)  را به پيامبري قبول داريم
او گفت:
اگر مسلمان طلب كمك كند و مسلمانان به مدد آنان نشتابند از من نيستند.
آيا ما دين ديگري را بر گزيديم
و يا شياطين ما هستند كه ما را انكار از ؛حق و نور؛ مي كنند؟

ماه پشت ابر نخواهد ماند و اگر مهدی اذن ظهور ندارد وظیفه با ماست.

من میروم.

/ 2 نظر / 107 بازدید
محمد

سلام دوست من به وب منم سر بزن اونجا خيلی گرمه با ما گرما رو به خونت بيار...گرمتر از امروز و ديروز برای فردا...

پر بهونه

سلام دوست من در نااميدی بسی اميد است هميشه تو مواقعی که هيچ انتظارشو نداری بهترين وقايع واست پيش مياد ميگی نه يه کم صبر کن... به منم سر بزن منتظرم